Søk

Du er her:

 

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Presseklipp

 • Sykling for milliarder – eller?

  Det høres jo helt fantastisk ut: I løpet av neste transportplanperiode (2018-2029) er transportetatene blitt enige om at det bør bygges ekspressveier for syklister for 7,8 milliarder kroner i landets ni største byområder.

  03.03.2016 - Tidsskriftet Samferdsel
 • Syntetisk klimatiltak

  Palmeoljen har vakt et heftig engasjement, også i Norge – et engasjement som danner bakteppet når NRK nå avslører at PFAD er et biprodukt, og ikke avfall, fra palmeolje.

  03.03.2016 - Transportøkonomisk institutt
 • Styrer mot en fossilfri framtid

  Målet er fossilfri transport. Vegdirektøren vil skru opp tempo og inviterer de store transportaktørene til idédugnad. Dialog med ledelsen i Tine, Ruter, Posten Bring og Asko står på Vegdirektørens agenda i februar.

  02.03.2016 - Samferdsel & Infrastruktur
 • København prioritere busser og syklister

  København er sannsynligvis allerede verdens beste by å bo i om du er syklist, blant annet takket være de såkalte supersykkelstiene som gir deg et kontinuerlig strekk av grønne lys i morgen- og ettermiddagsrushet såfremt du sykler i rundt 20 kilometer i timen.

  02.03.2016 - Teknisk Ukeblad
 • Kjører mindre når reisemål ligger nær boligen

  I Oslo, Bergen og Trondheim er andelen som kjører bil til arbeid betydelig lavere i områder med dagligvarebutikk, barnehage og arbeidsplasser i nærheten av boligen enn den er i områder som mangler dette. I omegnskommunene, derimot, finner vi ikke disse sammenhengene.

  02.03.2016 - Transportøkonomisk institutt
 • Assistanse for busspassasjerer med nedsatt funksjonsevne

  Samferdselsdepartementet fastsatte 25. februar 2016 en egen gjennomføringsforskrift for å gjennomføre EUs forordning om busspassasjerers rettigheter. Det skal bli enklere å reise kollektivt for personer med nedsatt funksjonsevne.

  01.03.2016 - Vest-Agder fylkeskommune
 • Fire konkurrerer om Sogn

  Firda Billag, Tide, Boreal Transport og Nettbuss ønskjer å drive persontransport med buss i rute i Sogn.

  01.03.2016 - Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • Gode tall for Opplandstrafikk

  Årsrapporten 2015 for Opplandstrafikk viser gode historier og tall for kollektivtrafikken i Oppland. 77 000 flere reiser I 2015 ble det 77 000 flere reiser enn i fjor. Dette er vi stolte av.

  29.02.2016 - Oppland fylkeskommune
 • Nå skal nytt biodrivstoff testes ut

  Norsk Lastebileier-Forbund skal sammen med Transportøkonomisk Institutt teste ut et nytt biodrivstoff. HVO100 er et syntetisk biodrivstoff som har samme egenskaper som diesel, og det kan dermed benyttes i tungtransport.

  29.02.2016 - Transportøkonomisk institutt
 • Nytt mobilnett for lastebiler

  Scania og mobilprodusenten Ericsson skal samarbeide om å få fremtidens lastebiler til å snakke med hverandre og omgivelsene rundt.

  26.02.2016 - Yrkesbil
 • Trafikksikkerhet i USA

  «Allerede for 25 år siden begynte USA å sakke akterut», skriver Rune Elvik når han her kommenterer den ikke helt gode trafikksikkerheten i USA.

  26.02.2016 - Tidsskriftet Samferdsel
 • Den grønne reisen - Nobina Norge AS

  Nobina har startet et prosjekt for å skape en bedre opplevelse for passasjerer, sjåfører, miljøet og virksomheten. «Den grønne reisen» kalles satsingen som er i full gang og som vil bli implementert i Norge etter en pilotperiode. En kjørecomputer er et sentralt hjelpemiddel.

  25.02.2016 - NAV
 • Sovning på jobb et problem innen transportsektoren

  29 prosent av et utvalg av norske transportoperatører rapporterer å ha sovnet eller duppet av på jobb minst én gang i løpet av de siste tre månedene. Årvåkenheten avtar brått når arbeidsøkten nærmer seg slutten for de fleste typer operatører.

  25.02.2016 - Transportøkonomisk institutt
 • Departementet skeptisk til trolleybuss

  Statlig finansiering av bussveien kan være i spill dersom Rogaland fylkeskommune låser seg til trolleybuss som ny kollektivløsning.

  25.02.2016 - Stavanger Aftenblad
 • Forlenger kontrakten med Unibuss AS

  Vestfold kollektivtrafikk (VKT) forlenger kontrakten med Unibuss i to år til i Nordre Vestfold. Unibuss’ kontrakt med VKT om busskjøring i Nordre Vestfold utløper i utgangspunktet i 2017, med opsjon om forlengelse. VKT har nå kunngjort at de forlenger kontrakten med to år til 2019.

  25.02.2016 - Pressemelding fra Unibuss AS
 • Vanskelig å få i både pose og sekk

  Klimagassutslippene vil bli redusert hvis reisefradraget ved skattelikningen blir avviklet, ifølge artikkelforfatteren. Men han poengterer at en slik avvikling samtidig vil bety økte reiseutgifter for dagpendlere fra utkantstrøk til byen – og dermed et innskrenket arbeidsmarked.

  24.02.2016 - Tidsskriftet samferdsel
 • Tunnelsystem skal fjerne lastebiler fra sveitsiske veier

  Ubemannede , underjordiske fraktvogner skal frakte gods mellom byer. For å få lastebiler bort fra bygatene i sveitsiske storbyer, har det sveitsiske selskapet Cargo Sous Terrain utviklet et helt nytt konsept.

  24.02.2016 - Teknisk Ukeblad
 • Vegvesenet vil fjerne alle elbiler

  Kollektivfeltet er tomt, mens elbilene øker køen i den vanlige kjørebanen på vei ut av Oslo i ettermiddagsrushet.

  23.02.2016 - Nettavisen
 • Selger seg ut av AS TIRB

  Men spesielt mye penger får ikke Nordreisa kommune for aksjene sine... Formannskapet i Nordreisa vedtok i et hastevedtak torsdag å selge seg ut av AS TIRB.

  23.02.2016 - Framtid i Nord
 • Strømbuss kommer

  Brakar skal teste elbusser. Første buss settes inn i trafikk sommeren 2018. - Dette er fremtidens måte å drive kollektivtransport på, sier Terje Sundfjord. DRAMMEN: Han er sjef for Brakar.

  23.02.2016 - Drammens Tidende
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210
Viser fra 721 til 740 av totalt 4188 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no