Søk

Du er her:

 

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Nyheter

 • Finn din bedrifts samfunnsbidrag

  Det er nå utviklet en egen kalkulator for beregning av en bedrifts bidrag til samfunnet gjennom ulike skatter og avgifter. Denne er tilgjengelig for NHOs medlemsbedrifter via Arbinn og kan bidra til å synliggjøre bedriftenes betydning for det norske velferdssamfunnet.

 • Veipolitikk som tema under Arendalsuka

  Opplysningsrådet for Veitrafikken arrangerer i samarbeid med noen av sine medlemsorganisasjoner en egen konferanse om fremkommelighet, trafikksikkerhet og klimautfordringer fredag 18. august. Arrangementet inngår i Arendalsukas fyldige program og avholdes i Arendal Bibliotek fra 09.00 til 14.00.

 • Nye retningslinjer for ruteopplysninger

  Kravene til offentliggjøring av ruteopplysninger for persontransport er harmonisert og skjerpet. Hensikten er å gjøre det enklere for kundene å reise kollektivt.

 • Sterk økning i kostnader for rutebuss

  SSBs Kostnadsindeks for buss viser en økning på 14,1 prosent fra 1. kv 2016 til 1. kv. 2017. Kostnadene har økt for alle målte parametre.

 • Ber om mer tid til å besvare ESAs spørsmål om taxi

  Samferdselsdepartementet fikk opprinnelig utsatt fristen for å besvare ESAs innvendinger mot den såkalte antallsbegrensningen eller behovsprøvingen av antall taxiløyver til 21.06.17. Departementet understreker at man trenger lengre tid for å vurdere alle forslag til endringer av taxireguleringene.

 • Rolf Hagman, forsker ved TØI presenterte en ny rapport. Foto: Marit Grøttheim

  Ny rapport presentert på NHO Transports seminar

  En forsmak på den helt ferske TØI-rapporten ”Klima og miljøvennlig transport frem mot 2025” var et hovedpunkt under NHO Transports fagseminar 14. juni.

 • Nye styremedlemmer i NHO Transport

  Generalforsamling i NHO Transport ble avholdt 14. juni. Det skulle i år velges representanter til fire plasser i styret og to vararepresentanter.

 • Etterlyser like konkurransevilkår

  Dagens Næringsliv hadde en lederartikkel om drosjemarkedet 9. juni, og Aftenposten hadde samme dag en kommentarartikkel om dette temaet. Begge media gir et misvisende inntrykk av at ESA har bedt Norge om å oppheve løyveplikten på drosjesiden. ESA har på sin side kun anmodet Norge om å fjerne den såkalte antallsbegrensingen eller behovsprøvingen av antall løyver i et distrikt.

 • Differensiert arbeidsgiveravgift kan bli gjeninnført

  Regjeringen har nå varslet at differensierte satser for arbeidsgiveravgift kan bli gjeninnført fra og med 1. januar 2018. Dette er et viktig virkemiddel for å styrke næringsliv og sysselsetting i distriktene, og dette har lenge vært en prioritert sak for NHO-fellesskapet.

 • Grenlandsekspressen på Oslo bussterminal. Foto: Marit Grøttheim

  Positivt for ekspressbussene

  Stortingets transport- og kommunikasjonskomite la 12. juni frem sin innstiling vedrørende ny Nasjonal transportplan. Denne skal sluttbehandles av et samlet storting 19. juni. Innstillingen inneholder lite nytt, men byr på positive signaler for ekspressbussnæringen.

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Viser fra 91 til 100 av totalt 500 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no