Søk

Du er her:

 

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Nyheter

 • Norsk standard for busser lanseres 16. oktober

  Mandag 16. oktober kl. 9 overrekker Standard Norge en ny norsk standard til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Standarden "NS 11050 Persontransport - tekniske og funksjonelle krav til busser" skal forenkle og effektivisere anbudsprosessene til fylkeskommunene.

 • Takk for tilbakemeldinger

  I august mottok alle medlemsbedriftene i NHO Transport en spørreundersøkelse. Hensikten var å kartlegge tilfredshet med medlemskapet, hva man mener kan forbedres og hva som bør prioriteres i fremtiden. Resultatene viser at hele 88 prosent er fornøyd med medlemskapet. Undersøkelsen ble gjennomført av Rambøll AS.

 • Nyttetransporten må sikres nødvendig biodrivstoff

  Klima- og miljødepartementet har hatt forslag til endringer i produktsforskriftens bestemmelser om biodrivstoff på høring. NHO og NHO Transport har lagt vekt på at nyttetransport i form av busser og godstransport må sikres nødvendig tilgang til biodrivstoff til en fornuftig pris for at næringen skal bidra til at klimamålene nås. Dermed må denne delen av markedet fortsatt fritas for veibruksavgift på biodrivstoff.

 • Vegdirektoratet informerer om Nordbytunnelen

  NHO Transport med flere medlemmer deltok nylig på møte med Vegdirektoratet i forhold til den pågående oppgraderingen av Nordbytunellen, en situasjon som har ført til store forsinkelser for busser, turbiler og godstransport. I denne forbindelse ble forslag til tiltak som kan redusere køen presentert.

 • Ønsker avvikling av dispensasjonsordning

  Samferdselsdepartementet sendte forslag til nye retningslinjer for fritak for løyve for småskala turistvirksomheter på høring i slutten av august. NHO Transport ønsker primært at muligheter for dispensasjon skal avvikles. Sekundært ønsker foreningen at forslag til retningslinjer blir ytterligere strammet inn.

 • Høstens turbilseminar: God sommersesong med økt konkurranse

  NHO Transport inviterte torsdag 28.09.2017 til det halvårige turbilseminaret, nok en gang med god deltakelse. Blant annet ble det diskutert lokale forhandlinger, diverse bransjepolitiske saker, før erfaringer fra årets turbilsesong ble drøftet avslutningsvis.

 • Meld deg på NHOs pensjons- og forsikringskonferanse

  Det er mange spennende pensjonsprosesser på gang denne høsten, blant annet arbeidet med pensjonskonto og ny IPS-ordning. Disse og flere andre aktuelle temaer blir belyst under årets pensjons- og forsikringskonferanse.

 • Presiserer regelverket på ekspressbussiden

  Samferdselsdepartementet har sendt ut en presisering av regelverket knyttet til fylkeskommunale kjøp av plasser på ulike ekspressbusstrekninger. Kopi av brevet har gått til samtlige fylkeskommuner. Disse står ganske fritt på dette feltet så lenge ikke omfanget av kjøpene overstiger visse terskelverdier gitt av EU.

 • Ringer i Vannet kjører kollektivt

  NHOs rekrutteringsstrategi Ringer i Vannet jobber aktivt for å rekruttere dyktige bussjåfører. Siste initiativ var i Trøndelag 20. september hvor man vil trenge godt over 100 nye bussjåfører de neste årene.

 • Selvkjørende motorvogner: Positiv til utprøving av framtidsrettet teknologi

  NHO Transport støtter en åpning for å tillate utprøving av selvkjørende kjøretøy på veg i Norge. Det anses at teknologien, under riktig regulering, har potensiale til økt trafikksikkerhet, bedre utnyttelse av veiinfrastrukturen og parkeringsarealer. Dette vil dessuten kunne gi en mer effektiv og attraktiv kollektivtransport. NHO Transport etterspør likevel hvordan tredjemanns ulemper skal reguleres.

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Viser fra 61 til 70 av totalt 500 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no