Søk

Du er her:

 

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Nyheter

 • Alkolås – et skritt nærmere

  Samferdselsdepartementet har nå sendt Stortinget en proposisjon om endringer i Vegtrafikkloven med sikte på innføring av krav om alkolås i busser og mini-busser. Det gjøres via en ny § 18, og lovendringen vil bli fulgt opp via en egen forskrift. Denne vil blant annet gjelde hvilke eksakte kjøretøygrupper som berøres, krav til selve alkolåsene og regler for montering og service.

 • Taxireguleringer skal gjennomgås

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen hadde invitert organisasjonene på taxisiden til et møte i formiddag, hvor hensikten var å orientere om departementets svar på ESAs innsigelser fra februar. ESA mener at den såkalte antallsreguleringen eller behovsprøvingen av antall drosjeløyver strider mot EØS-avtalen, og departementet har fått utsatt svarfristen to ganger.

 • Viktig merknad om ekspressbuss

  Stortingets transport- og kommunikasjonskomité la frem sin budsjettinnstilling 7. desember. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har i denne forbindelse fremmet en viktig merknad om ekspressbusser og kompensasjon for sosiale rabatter.

 • Ber om avklaring om setebelter

  Det har vært en del eksempler på at setebeltene i buss har vært for korte for enkelte passasjergrupper. Vegdirektoratet har ikke funnet noen setebelteforlengere som kan godkjennes, og NHO Transport har dermed reist spørsmålet om hva som skjer ved kontroller hvis en passasjer ikke kan benytte setebelte på grunn av lengden.

 • Velkommen på turbilseminar i januar

  Vinterens turbilseminar avholdes i Stavanger fra 17. til 18. januar. Programmet er variert og byr på gode muligheter for å treffe gamle kjent og opprette nye bekjentskaper innen turbilsektoren. Påmeldingsfristen er 15. desember.

 • Kjøper Osbuss AS

  Modalen-Eksingedalen Billag AS kjøper Osbuss AS med overtakelse per 1. januar 2018. Osbuss AS driver hovedsakelig turbussvirksomhet i Hordaland, og Modalen-Eksingedalen Billag AS kjører bussruter for Skyss i Hordaland og har i tillegg godstrafikk samt taxivirksomhet.

 • Diettskatt sløyfes

  Budsjettforliket mellom regjeringspartiene, Venstre og Høyre inneholdt en liten glipp med utilsiktet virkning. Langtransportsjåfører tilknyttet Transportoverenskomsten og Godsavtalen skal nemlig ha diett i henhold til "satsen myndighetene til enhver tid godkjennes som skattefri diett". Denne satsen ble i budsjettforliket redusert fra 315 kroner til 165, noe som medførte at sjåførene kunne tape 30.000 kroner i året.

 • Oslo får sine første elektriske busser

  Torsdag 30. november inviterte Ruter til offisiell lansering og prøvetur av Oslo sine første elektriske busser. Lanseringen er et steg i en tydelig strategi fra Oslo kommune om en grønnere kollektivtrafikk.

 • Støtter opprettholdelse av UP

  NHO Transport avga nylig høringssvar angående fremtidig organisering av politiets beredskapsressurser. Et utredningsarbeid har blant annet anbefalt at trafikkoppgaver blir overført fra UP til politidistriktene.

 • Sterk økning i kollektivbruken

  Persontransporten med jernbane, sporvei og buss økte markert fra 2015 til 2016, mens bruken av personbil viste tegn til å flate ut. Godstransporten med jernbane gikk også opp.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Viser fra 21 til 30 av totalt 500 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no