Søk

Du er her:

 

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Nyheter

 • Nye kort for honnørrabatt

  Tilleggslegitimasjonskort for honnørrabatt på offentlig persontransport har fått nytt design fra januar 2017. De som selger eller kontrollerer billetter må gjøre seg kjent med de nye kortene. Gamle kort er fortsatt gyldige.

 • Fra havna i Svolvær. Foto: Marit Grøtthiem

  Turbilseminar i storm og blæst

  Tjuefire påmeldte deltagere til NHO Transports turbilseminar 19.–20. januar hadde satt kurs for Svolvær. Sju måtte gi opp på grunn av værforholdene. Vi som kom fram fikk demonstrert vinterkreftene som skal overvinnes i daglig drift der i nord.

 • Vi kan tilby 1000 nye arbeidsplasser – hvert år

  Et fullsatt auditorium lyttet interessert da Ingunn O. Ellis fra Urbanet Analyse presenterte en ny landsdekkende undersøkelse av nåværende og framtidig behov for bussjåfører. Fasit: 14.000 sjåfører innen 2030.

 • Viktig møte for taxi-medlemmer

  Fremtidig regulering av taxi-markedet blir et viktig tema fremover. Samferdselsdepartementet har allerede kommet med noen forslag til endringer i Yrkestransportloven, og Delingsøkonomiutvalgets innstilling vil bli offentliggjort 6. februar. Alle taxi-medlemmer i NHO Transport inviteres til møte 23. februar for å diskutere forslag til endringer.

 • Foto: Marit Grøttheim

  Ny rapport: Vi trenger 14.000 nye bussjåfører

  Innen 2030 må det rekrutteres opp mot 14.000 nye bussjåfører for å dekke transportbehovet når man regner inn naturlig avgang, befolkningsvekst og økt satsing på kollektivtransport. Det er fasiten fra en ny rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på oppdrag fra NHO Transport.

 • Velkommen på godsmøte

  NHO Transport inviterer representanter fra alle medlemsbedrifter på godssiden til møte fredag 27. januar. Møtet vil hovedsakelig dreie seg om arbeidsgiver-relaterte spørsmål, men felles bransjepolitiske temaer vil også bli berørt.

 • Buss utelatt i stortingsmelding om trafikksikkerhet

  Stortingsmelding 40 vedrørende arbeidet med trafikksikkerhet ble oversendt fra Samferdselsdepartementet sist høst, og Stortingets transport- og kommunikasjonskomite avholdt høringsmøte 10. januar. NHO Transport deltok på møtet, og påpekte blant annet at buss nesten ikke var nevnt i den 87 siders meldingen.

 • Kollektivtrafikk øker mer enn personbilbruk

  Fra 2014 til 2015 var veksten i passasjerkilometer nesten 6 prosent, mens transportarbeidet med personbil økte med knapt 2 prosent i den samme perioden, i følge Statistisk sentralbyrå.

 • Slag med bivirkninger

  Venstres leder Trine Skei Grande hadde et innlegg i DN 27. desember med tittelen "Slaget om det grønne skiftet", hvor hun blant annet hevder at høstens budsjettprosess har vært mer åpen og demokratisk enn tidligere. Den har imidlertid medført en del utfordringer for transportbransjen.

 • Taximarkedet – ikke helt fritt

  Dagens Næringsliv hadde 17. desember en lederartikkel om taximarkedet, hvor man ønsker større mangfold og økt konkurranse ved å fjerne behovsprøvingen og kjøreplikten. Administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange, påpeker i et svarinnlegg i Dagens Næringsliv 21. desember blant annet at Samferdselsdepartementet nettopp har kommet med andre og bedre forslag til endringer i Yrkestransportloven for å øke konkurransen. Det vil i ettertid også komme nye forslag til endringer av Yrkestransportforskriften.

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Viser fra 131 til 140 av totalt 500 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no