Søk

Du er her:

 

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Nyheter

 • Positive til Mobilitetspakke 2

  EU lanserte Mobilitetspakke 2 i november, og denne omfatter hovedsakelig fremtidige reguleringer av ekspressbussmarkedet og miljøkrav til bussparken. NHO Transport er positiv til mange av forslagene og har nå sendt sine foreløpige kommentarer til Samferdselsdepartementets politiske ledelse.

 • Tog for buss

  NHO Transport skriver i et innlegg i Dagens Næringsliv at ekspressbusselskapene ikke ber om direkte statlige subsidier. Derimot trenger bransjen en større grad av konkurransenøytralitet, og det gis eksempler på forskjellsbehandling mellom ekspressbussene og NSB.

 • Positiv regjeringsplattform

  Det er nå klart at Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet vil danne ny blå-grønn regjering. Sammensetningen vil sannsynligvis være klar fredag 19. januar, men regjeringspartiene kunne allerede 14. januar presentere sin politiske plattform. Denne inneholder mange positive elementer på transportsiden, men kunne vært litt mer konkret på enkelte punkter.

 • Urimelig garantibeløp

  Ved anbudsutsettelse av drift av Sørlandsbanen forlanger Jernbanedirektoratet samlede garantier fra operatør på hele 800 millioner kroner. NHO Transport frykter at et slikt krav kan redusere antall tilbydere og dermed redusere konkurransen.

 • NHO Transport får snart nye nettsider

  NHO Transport vil i løpet av januar 2018 lansere sine nye nettsider.

 • Nytt på Arbinn

  NHOs digitale tjeneste for arbeidsgivere har følgende oppdateringer.

 • Ikke glem billettløftet

  Regjeringspartiene og Venstre sitter nå i forhandlinger om en eventuell ny regjeringsplattform og -dannelse. Venstre gikk senest i sitt alternative statsbudsjett inn for merverdiavgiftssats null på kollektivbilletter. NHO Transport har via et innlegg i Dagens Næringsliv 6. januar minnet Venstre om at de ikke må glemme dette løftet under de pågående forhandlinger.

 • "Risikoforståelse" hovedtema for NHOs HMS dag i 2018

  Den 15. februar 2018 arrangeres det HMS dag på Næringslivets Hus fra kl 08:30 – 15:20. Årets tema tar for seg "risikoforståelse".

 • Lavutslippssone utsettes

  Byrådet i Oslo har bestemt seg for å utsette innføringen av lavutslippssone i Oslo. Denne skulle vært innført tidlig i 2018, men er nå utsatt til neste vinter. Innføring av en slik sone ville betyr at både lastebiler og busser med Euro 5-motor eller lavere klassifisering måtte betale 50.000 kroner ekstra i året eller 600 kroner per dag.

 • Mangelfull rapport om kostnadsutviklingen

  Transportøkonomisk Institutt har nylig publisert en rapport med betegnelsen Kostnadsdrivere i kollektivtransporten. Denne er utarbeidet på oppdrag for Kommunenes Sentralforbund. NHO Transport mener at rapporten er mangelfull, og foreningen har dermed i brevs form anmodet Transportøkonomisk Institutt om å vurdere å trekke rapporten tilbake.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Viser fra 1 til 10 av totalt 500 artikler

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no