Søk

Du er her:

 • Forsiden

 

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

 • Positive til Mobilitetspakke 2

  EU lanserte Mobilitetspakke 2 i november, og denne omfatter hovedsakelig fremtidige reguleringer av ekspressbussmarkedet og miljøkrav til bussparken. NHO Transport er positiv til mange av forslagene og har nå sendt sine foreløpige kommentarer til Samferdselsdepartementets politiske ledelse.

 • Tog for buss

  NHO Transport skriver i et innlegg i Dagens Næringsliv at ekspressbusselskapene ikke ber om direkte statlige subsidier. Derimot trenger bransjen en større grad av konkurransenøytralitet, og det gis eksempler på forskjellsbehandling mellom ekspressbussene og NSB.

 • Positiv regjeringsplattform

  Det er nå klart at Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet vil danne ny blå-grønn regjering. Sammensetningen vil sannsynligvis være klar fredag 19. januar, men regjeringspartiene kunne allerede 14. januar presentere sin politiske plattform. Denne inneholder mange positive elementer på transportsiden, men kunne vært litt mer konkret på enkelte punkter.

 • Urimelig garantibeløp

  Ved anbudsutsettelse av drift av Sørlandsbanen forlanger Jernbanedirektoratet samlede garantier fra operatør på hele 800 millioner kroner. NHO Transport frykter at et slikt krav kan redusere antall tilbydere og dermed redusere konkurransen.

 • NHO Transport får snart nye nettsider

  NHO Transport vil i løpet av januar 2018 lansere sine nye nettsider.

NHO Transport mener

 • Vi ses på www.transport.no

  Har du ikke allerederegistrert deg som gratis abonnent på våre elektroniske nyhetsbrev, er det bare å gå inn på www.transport.no og oppgi e-postadresse. Vi ser frem til å opprettholde en god fremtidig dialog med samtlige av Transportforums lesere via www.transport.no

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no